Gamla registreringsnummer

Det är väl många av oss som tagit hand om ett objekt som saknat identitet. Om det är en hoj som gått i Y-län eller något av grannlänet har det varit enkelt att bara kontakta Landsarkivet i Härnösand.

Om det gällt övriga landet har det varit svårare. Nu finns hjälp att få; kontakta Jan-Olof Åkesson på mail mcregnr@gmail.com