Start

Välkommen till Midälva Classic MC

Midälva Classic MC är en ideell sammanslutning av motorcykelhistoriskt intresserade, med uppgift att verka för att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar tillvaratas, bevaras och brukas. Vill Du vara med, kontakta oss här.

Besök anslagstavlan för att läsa om t.ex. roliga reportage från besök och mässor eller styrelsesidan för att finna protokoll från årsmöten, verksamhetsberättelser m.m. Nedan finner ni de senaste inläggen.