Verksamhetsberättelse för Midälva Classic MCC 2018.

 Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 bestått av följande medlemmar: ordförande: Olof Holmgren, kassör Keith Börlin, sekreterare Karl-Erik Blomqvist, ledamöter: Tomas Sahlin Lennart Löfqvist, suppleanter: John Webb och Svante Lindqvist. Till firmatecknare utsågs Keith Börlin samt Olof Holmgren. Året inleddes med ett tämligen välbesökt årsmöte(för verksamhetsåret 2017) den 28 januari på Hamsta. Under året har styrelsen träffats vid tre tillfällen, den 21/2, 21/3 samt den 23/5. Den 10/4 samlades 11 medlemmar på garageträff hos ”Botte” i Fagervik som gav oss en lektion i äldre modeller av HD. Den 10 juni planerades ett firande av klubbens 30-årsjubileum med en utflykt till Härnösands Motormuseum. Tyvärr fick detta inställas beroende på för få deltagare. Under sommaren har det varit onsdagsutflykter med samling på torget, den 13 juni gjordes en utflykt till Piren på Alnö samt den 27 juni då vi åkte till MC-gudstjänst i Tuna kyrka. Under året har vår eminente sekreterare förärat oss med 4 utskick. Klubben har numera en hemsida: MCMCC.SE med Lennart Löfqvist som ansvarig. Klubben har idag 62 medlemmar.

Sundsvall 2019-02-27 Olof Holmgren

Keith Börlin K-E Blomqvist Tomas Sahlin Lennart Löfqvist John Webb Svante Lindqvist